ติดต่อบ้านวนัชชา รีสอร์ท

โทร.087-406-3413 , 092-465-7266
เวลาทำการ 08.30 – 21.00 น.
E-mail : nanglen-resort@hotmail.com
www.facebook.com/BannWanutcha
Line ID : @llf7484a


ส่งข้อความติดต่อเรา
ชื่อ - สกุล :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อความ :

กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็นในช่องว่างด้านล่าง

ขั้นตอนการจองบ้านพัก

โอนเงินเข้าบัญชี
เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี (ออมทรัพย์)

339-0-11581-1 นายวิชัย โชคปลอด

กสิกรไทย
434-2-00723-1 นายวิชัย โชคปลอด

การยืนยันการจองที่พัก สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ยืนการจองบ้านพักและแนบสลิปการชำระได้ที่ Messenger Facebook บ้านวนัชชารีสอร์ท วังน้ำเขียว

2. โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไว้ ระบุนามผู้จอง เบอร์ติดต่อ จำนวนผู้พัก ธนาคาร วันเวลาที่โอน
ข้อที่ควรทราบ

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่จะเข้าพักกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนถึงวันที่จะเข้าพัก

หากวันที่ต้องการเข้าพักมีบ้านว่าง สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ค่ะ

• กรณียกเลิกห้องพักทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อันเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การนัดหยุดงาน การจลาจล

การโจรกรรมและสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในรีสอร์ท