ติดต่อบ้านวนัชชา รีสอร์ท

โทร.087-406-3413(Dtac) , 092-465-7266 (Ais)
เวลาทำการ 07.00 น. – 19.00 น.
E-mail : nanglen-resort@hotmail.com
www.facebook.com/BannWanutcha

ส่งข้อความติดต่อเรา
ชื่อ - สกุล :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อความ :

กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็นในช่องว่างด้านล่าง

ขั้นตอนการจองบ้านพัก

1. จองบ้านพักล่วงหน้า ลูกค้าต้องมัดจำค่าที่พัก ล่วงหน้า 50% ของยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภายใน 2 วันหลังจากวันที่ทำการจองที่พักและชำระ อีก 50% ที่เหลือ ในวันที่เข้าพัก หากไม่ชำระตามเวลาที่กำหนดไว้ ทางรีสอร์ทจะถือว่าสละสิทธิ์การจองที่พัก(ยกเว้นวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล ต้องชำระเต็มจำนวนและชำระทันทีในวันที่จอง)

2. กรุณาชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารตู้ ATM หรือ ระบบ Mobile Banking

โดยโอนเงินเข้าบัญชี
เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี (ออมทรัพย์) สาขา

339-0-11581-1 วิชัย โชคปลอด วังน้ำเขียว

กสิกรไทย
445-2-14350-5 วนิศา โชคปลอด วังน้ำเขียว

การยืนยันการจองที่พัก สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. E-mail สลิปไปที่ nanglen-resort@hotmail.com พร้อมระบุนามผู้จองเบอร์ติดต่อ , จำนวนผู้พักและวันที่เข้าพักจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันการจองห้องพักกลับให้แก่ลูกค้า กรุณานำใบยืนยันการจองที่พักที่แจ้งกลับทางอีเมล์ ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้าพัก

2. โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไว้ ระบุนามผู้จอง เบอร์ติดต่อ จำนวนผู้พัก ธนาคาร วันเวลาที่โอน อีเมล์ลูกค้า และวันที่เข้าพักนำสำเนาสลิปการโอนเงินมาแสดงพร้อมยื่นบัตรประชาชน

(ทางรีสอร์ทจะมีเก็บค่าประกันบ้านพักและกุญแจในวันที่เข้าพัก จำนวน 500 บาท จะคืนค่าประกันให้ในวันที่เช็คเอาท์ หลังจากพนักงานตรวจสอบความเรียบร้อยภายในบ้านพักแล้ว)


ข้อที่ควรทราบ

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่จะเข้าพักกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนถึงวันที่จะเข้าพัก

หากวันที่ต้องการเข้าพักมีบ้านว่าง สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ค่ะ

• กรณียกเลิกห้องพักทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อันเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การนัดหยุดงาน การจลาจล

การโจรกรรมและสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในรีสอร์ท